روش های ارسال سفارش برای دو شهر تهران و سایر استان های کشور تنظیم و تعریف شده است :

شیوه ارسال در تهران :

ارسال در تهران از دو روش ارسال توسط پست پیشتاز و ارسال توسط پیک شهری انجام می شود.

کافیست در پس از افزودن کالا به سبد خرید ، در مرحله آخر ، پس از وارد کردن ، استان تهران و شهر تهران ، روش هایی فعال شده را انتخاب کنید.

ارسال توسط پست پیشتاز ، حدودا ۲ روز کاری به دست خریدار می رسد.

و در صورت انتخاب ارسال توسط پیک شهری، جدولی جهت انتخاب بازه مورد نظر فعال میگردد.

با توجه به ظرفیت ارسال و روز انتخابی شما ، کالا ارسال میگردد.

شیوه ارسال در سایر شهرها :

ارسال کلیه کالاها بجز شهر تهران ، توسط پست پیشتاز ارسال می گردد.

کالا پس از آماده سازی و بسته بندی، تحویل اداره پست شده و با روش پست پیشتاز ارسال میگردد.

تعداد روز  جهت تحویل کالا برای شهرستان ها با توجه به مسافت شهر ممکن است بین ۲ الی ۶ روز کاری نیاز باشد. 

در سایت پس از انتخاب روش پست پیشتاز ، زمان حدودی ارسال با توجه به شهر انتخابی نمایش داده می شود.